Annons

OMVANDLING drömtydning

Drömord

OMVANDLING (TRANSFIGURATION/TRANSFIGURE/TRANSFORM/TRANSFORMING/TRANSFORMATION) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

När vi bli kär i någon, känslor, känslor, idéer och energi som frigörs genom den erfarenhet av kärlek kan förändra eller förvandla hela vårt liv. På samma sätt kan utsläpp av inre känslor, andlig energi, nya idéer, har en transmutera effekt på oss. Det symboliserar därmed yttre förändring genom utsläpp av inre krafter. Transformation är också naturligt för oss. Från mikroskopiska spermier och ägg vi omvandla till en vuxen miljontals gånger större, och kan leva i en annorlunda miljö. Detta omvandla inflytande är fortfarande på jobbet även när vi slutar växa fysiskt. Det är fortfarande tillgänglig att fortsätta mental och andlig tillväxt - andlig mening en medvetenhet som överskrider begränsningarna i de fysiska sinnena.

Orginaltext - engelska: When we fall in love with someone, the feelings, emotions, ideas, and energies released by the experience of love can change or transfigure our whole life. Similarly, the release of inner feelings, spiritual energies, new ideas, can have a transmuting effect upon us. It thus symbolises outer change through the release of inner forces. Transformation is also natural to us. From the microscopic sperm and ovum we transform into an adult millions of times larger, and capable of living in a different environment. This transforming influence is still at work even when we stop growing physically. It is still available to continue mental and spiritual growth - spiritual meaning an awareness that transcends the limitations of the physical senses.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons