Annons

VÄRLD drömtydning

Drömord

VÄRLD (WORLD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ibland visar den "värld" och åsikter du har skapat ur dina attityder och reaktioner på händelser och personer. Din personliga kontakter med människor och händelser. End of the World: Slut på det sätt du har haft eller om livet, rädsla eller känslor om döden, oron över externa händelser, stor förändring i dem personlig utveckling. Se slutet av andra världskriget drömmar och fantasier. Andra världar eller dimensioner: Nya sätt att uppleva dig själv och livet, nya paradigmet, genombrott till nya insikter.

Orginaltext - engelska: Sometimes depicts the "world" or viewpoints you have created out of your attitudes and responses to events and people. Your personal interactions with people and events. End of the world: End of the way you have been experiencing or relating to life; fears or feelings about death; anxieties about external events; big change in ones personal growth. See: end of world dreams and fantasies. Other worlds or dimensions: New ways of experiencing yourself and life; new paradigm; breakthrough to new realisations.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons