Annons

VARG drömtydning

Drömord

VARG (WOLF) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vanligtvis farhågor om dina egna drifter eller ilska, eller helt enkelt barndomen rädsla. Rädsla är en naturlig eller instinktiv reaktion, och ett av de sätt vi kan ta itu med det är ilska, eller dra tillbaka, kamp eller flykt. Om du möter din varg du kan få den makt de har - det vill säga omdirigera alla emotionella energi inblandade. Se andra inträde på varg.

Orginaltext - engelska: Usually fears about your own urges or anger, or just plain childhood fear. Fear is a natural or instinctive reaction, and one of the ways we may deal with it is anger, or withdraw, fight or flight. If you face your wolf you may gain the power it has - i.e. redirect all the emotional energy involved in it. See other entry on wolf.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons