Annons

VIT drömtydning

Drömord

VIT (WHITE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta hänvisar ofta till större medvetenhet, till klarhet i sinnet och renhet. Det kan också föreslå renhet eller ljus känslor. Ibland vita upplevs som mycket hotfulla i en dröm. Detta kan länka med minnen av vitmålad sjukhusavdelningar eller lakan. Maggot, mögel, döda eller sjuka och vant kan också vara vit, så vit kan skildra död eller sjukdom. Vita kläder: En känsla av helheten, renhet eller äktenskap. Vit djur: begär och sexualitet som har godtagits eller integreras med en medveten verksamhet.

Orginaltext - engelska: This often refers to greater awareness, to clearness of mind and purity. It also may suggest cleanness or light feelings. Sometimes white is felt as very threatening in a dream. This may link with memories of white painted hospital wards, or bed sheets. Maggots, mould, dead or sick people and shrouds can also be white, so white can depict death or sickness. White clothes: A sense of wholeness; purity or marriage. White animals: Urges and sexuality which has been accepted or integrated with conscious activities.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons