Annons

VÄGG drömtydning

Drömord

VÄGG (WALL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett problem, en svårighet, eller situationer som begränsar, skydda eller skydd. De säger att slå huvudet mot en vägg visar oförmåga att lösa ett problem genom tänkandet ensam. En vägg visar också gränserna du placerar mellan dig själv och andra, eller sätta det i samhället eller andra människor. Se Fence.

Orginaltext - engelska: A problem; a difficulty; or situations that confine, protect or shelter. The saying to hit your head against a brick wall indicates inability to solve a problem through thought alone. A wall also shows the boundaries you place between yourself and others, or put there by society or other people. See: Fence.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons