Annons

UNIFORM drömtydning

Drömord

UNIFORM (UNIFORM) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Överensstämmelse, ortodoxi. Också, myndighet, makt, ett uttryck för en allmän verksamhet. En präst har makten i kyrkan bakom sig, en polisman har befogenhet av lagen. Så enhetlig kan innebära dessa faktorer som påverkar dig. Den enhetliga kan också skildra din identifikation med en social roll, t.ex. som en sjuksköterska eller lärare. I detta fall kan det handla om hur mycket du behöver denna roll för din egen känsla av förtroende, eller kanske hur du ändrar i rollen.

Orginaltext - engelska: Conformity, orthodoxy. Also, authority, power, an expression of a universal activity. A priest has the power of the church behind him; a policeman has the power of the law. So the uniform may imply these influences acting on you. The uniform might also depict your identification with a social role, such as that of a nurse or teacher. In this case it might be about how much you need that role for your own sense of confidence, or maybe how you are changing in the role.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons