Annons

TRÄD drömtydning

Drömord

TRÄD (TREE/TREES) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Trädet är en av de stora dröm symboler, som representerar hela din fysiska, psykiska och sociala tillväxten som person. Rötterna skildra din förbindelse med jorden genom mat, luft och vatten, samt dina psykologiska rötter i familjen och kultur. Stammen visar din kropp och vad du har utvecklats i ditt liv, huvuddragen i ditt uttryck. Grenarna är de olika vägar du har utforskat och utvecklat, dina barn, dina relationer och idéer. Frön eller blommor är din egen förverkligas, ett uttryck för vad som är djupt din egen unika själv manifesterar kreativt. De är också din reproduktion som förälder med barn eller idéer i andras liv. Död ved utgör delar av er att inte längre föra liv och energi, kanske idéer eller åsikter som du inte längre håller. Blixten slog trädet representerar plötslig förändring, döden. Se: Cross, Wood.

Orginaltext - engelska: The tree is one of the great dream symbols, representing your whole physical, psychological and social growth as a person. The roots depict your connection with the earth through food, air and water, as well as your psychological roots in family and culture. The trunk shows your body and what you have developed in your life, the main thrust of your expression. The branches are the different avenues you have explored and developed, your children, your relationships and ideas. The seeds or flowers are your own fruition, the expression of what is deeply your own unique self manifesting creatively. They are also your reproduction as a parent with children or ideas in the lives of others. Dead wood represent parts of you that no longer carry life and energy, perhaps ideas or opinions that you no longer hold. The lightning struck tree represent sudden change, even death. See: Cross, Wood.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons