Annons

TRANS drömtydning

Drömord

TRANS (TRANCE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Beror på hur trance uttrycks i drömmen. Det kan representera försummelse av yttre angelägenheter. Eller kan symbolisera en kännedom om inre medvetandenivå.

Orginaltext - engelska: Depends how the trance is expressed in the dream. It may represent neglect of outer affairs. Or can symbolise a becoming aware of inner levels of consciousness.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons