Annons

SIMMA drömtydning

Drömord

SIMMA (SWIMMING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vatten representerar dina känslor, en flod flödet av våra känslor och energier, och havet hela personligheten från utsida till djupet av det omedvetna, så simning blir en förmåga att handskas med din inre känslor och energier. Oförmåga att simma i en dröm betyder att du inte har lärt förmågan att hålla flytande i djupet av dina egna känslor och mentala liv. Att simma är lätt att ha förtroende för dig själv, och en tillit i livet att stödja er verksamhet och insatser. Att vara hemma i vatten är att känna sig tillfreds med dina sexuella begär, ambitioner, önskningar och instinkter. Att hotas av vågor eller vatten, är att vara rädd för dig själv, dina egna känslor, att tvivla på din förmåga att möta livet och dess erfarenheter. Känna sig hotade av dina önskningar och energi.

Orginaltext - engelska: Water represents your feelings, a river the flow of our feelings and energies, and the sea the whole personality from outer surface to the depths of the unconscious, so swimming becomes an ability to cope with your inner feelings and energies. Inability to swim in a dream means you have not learned the skill of keeping afloat in the depth of your own feelings and mental life. To swim easily is to have confidence in yourself, and a trust in life to support your activities and efforts. To be at home in the waters is to feel at ease with your sexual urges, ambitions, desires and instincts. To be threatened by the waves or water, is to be afraid of yourself, of your own feelings, to doubt your ability to face life and its experiences. To feel threatened by your desires and energies.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons