Annons

SOLDAT drömtydning

Drömord

SOLDAT (SUN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Symbol för liv, energi och ande. Representerar hela ditt väsen eller en källa av liv och medvetande. Att sola innebär att utsätta sig för livgivande energi inifrån. Att släppa iväg moral, åsikter, attityder, företrädd av kläder, och låta dina energier naturliga uttryck. All energi och hälsa, lycka och framgång. Eller så kan du ha solbränna, eller solsting, symboliserar en exponering för din inre energi innan man vet hur de ska hantera dem.

Orginaltext - engelska: Symbol of life, energy and spirit. Represents the whole of your being, or source of life and consciousness. To sunbathe means to expose yourself to life-giving energies from within. To drop away morals, opinions, attitudes, as represented by clothes, and allow your energies natural expression. All energy and health, happiness and success. Or you can have sunburn, or sunstroke, symbolising an exposure to your inner energies before knowing how to cope with them.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons