Annons

SCEN drömtydning

Drömord

SCEN (STAGE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Det kan gälla livet i allmänhet, dina steg i utvecklingen, det inre jaget och det drama som utspelas i landet, en önskan att vara i rampljuset, eller centrum som är aktuella eller aktivitet. Conscious aktiviteter. Pjäsen egen dramatiska passioner och enheter inom dig själv. Temat är dramatiserad är ofta viktigt att förstå, eftersom den återspeglar oro i ditt eget liv som är viktiga för dig. Se: Skådespelare.

Orginaltext - engelska: This can refer to your life in general; your stage of development; the inner self and what drama is being enacted therein; a desire to be in the limelight; or the centre of present interest or activity. Conscious activities. The play of your own dramatic passions and drives within yourself. The theme being dramatised is often important to understand, as it reflects concerns in your own life that are of concern to you. See: Actor.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons