Annons

SPJUT drömtydning

Drömord

SPJUT (SPEAR) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta har många betydelser beroende på hur det används i drömmen. Det kan skildra manlig sexualitet, men oftast i form av förtroende eller egen försäkran. Sådan makt kan naturligtvis sår, sig själv eller andra, men det kan också skydda och tränga igenom vad som är bevakad eller dold. Spjutet kan därför utgöra en genomträngande intellekt eller nyfikenhet. I vissa kulturer spjutet representerade manlighet i den mening som avses i konsten att vara oberoende och sörja för eller skydda andra - att vara en krigare.

Orginaltext - engelska: This has many meanings depending upon how it is used in the dream. It can depict male sexuality, but usually in the form of confidence or self affirmation. Such power can of course wound, oneself or others, but it can also protect and penetrate what is guarded or hidden. The spear therefore can represent a penetrating intellect or inquisitiveness. In some cultures the spear represented manhood in the sense of the skill to be independent and provide for or protect others - to be a warrior.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons