Annons

SON drömtydning

Drömord

SON (SON) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Känslor eller bekymmer om en son. Växande del av jaget. Förhoppningar eller oro för framtiden. Din utåtriktad self; önskemål i samband med egna uttryck, föräldraansvar. Mödrar dröm: Dina ambitioner, potential och hoppas. Det kan också representera ditt äktenskap. Barnet är frukten av relationen, så kan resultatet av det förhållandet. Fader "s dream: dig själv i den åldern, vilka kvaliteter du ser på din son, din egna möjligheter, avund bland ungdomar och möjligheter, rivalitet. Som ovan, kan representera ditt äktenskap-relation. Someone else" s son: känslor om din egen son; känslor för yngre män.

Orginaltext - engelska: Feelings or worries concerning a son. Growing part of self. Hopes or worries about the future. Your extroverted self; desires connected with self expression; parental responsibility. Mothers dream: Your ambitions; potential; hopes. It can also represent your marriage. The child is the fruit of the relationship, so can represent the state of the relationship. Father"s dream: Yourself at that age; what qualities you see in your son; your own possibilities; envy of youth and opportunities; rivalry. As above, can represent your marriage-relationship. Someone else"s son: Feelings about your own son; feelings about younger men.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons