Annons

SOLDAT drömtydning

Drömord

SOLDAT (SOLDIER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta tyder oftast någon form av konflikt. Du kan scuttling med begär inom dig själv, eller beslut. Det kan vara en enhet på grund av personliga tillväxt, att möta gamla gör ont, men du ryggar tillbaka smärta, och därmed konflikten. Om i opposition med soldaten: Saker du känner i konflikt med, interna konflikter och delaktighet med "krig" eller trauma du har upplevt tidigare. Om du är en soldat eller förenas med soldater: Din vilja eller förmåga att möta interna konflikter och gör ont, att våga möta livets svårigheter. I en kvinnas "s dream: Inre konflikter, känner sig hotade om förhållande med en manlig. Värnplikt: Känsla bundna av sociala eller personliga ämnesområden eller restriktioner, lärande styrka och självdisciplin för att möta interna konflikter.

Orginaltext - engelska: This usually suggest some sort of conflict. You may be scuttling with urges within yourself, or decisions. There can be a drive due to personal growth, to face old hurts, but you are shying away from pain, and thus the conflict. If in opposition with the soldier: Things you feel in conflict with; your internal conflicts and involvement with the "wars" or trauma you have experienced in the past. If you are a soldier or are united with soldiers: Your willingness or ability to face internal conflicts and hurts; daring to confront the difficulties of life. In a woman"s dream: Inner conflicts; feeling threatened regarding relationship with a male. Military service: Feeling bound by social or personal disciplines or restrictions; learning strengths and self discipline to meet internal conflicts.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons