Annons

ORM drömtydning

Drömord

ORM (SNAKE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Den sexlust. Livsenergin i er som inser och släpper några av dess potential. Också en symbol för inre visdom eller kunskap om lifes hemliga processer, och av healing, som används av den medicinska professionen. Ormen kan sprida sitt skinn, och så symboliserar själv transcendens, återfödelse. Eftersom makt energi som ligger bakom allt liv, kan man uttrycka på många sätt. Som attraktion och aversion, sensualitet, sexualitet, kärlek, medkänsla, känslor, tankar, högre medvetande, utan också de känslor vi skapar som orsakar sjukdom. Detta är ormen "är gift. Det alkemisternas sätta en krona på huvudet, symboliserar expanderat eller andligt medvetande i samband med samma energi som sexualitet. Ofta ett diadem, gem, eller ljus är i sin panna symboliserar möjligheten vidgat medvetande eller medvetenhet om den eviga naturen, och livet i Gud, är Kristus ibland framställs som en korsfäst orm. Se: Reptile.

Orginaltext - engelska: The sexual drive. The life energy in you that realises and releases some of its potential. Also a symbol of inner wisdom, or knowledge of life?s secret processes; and of healing, as used by the medical profession. The snake can shed its skin, and so symbolises self transcendence, rebirth. As the power of energy that lies behind all life, it can express in many ways. As attraction and repulsion, sensuality, sexuality, love, sympathy, emotion, thought, higher consciousness, but also the emotions we create that cause illness. This is the snake"s poison. The the alchemists put a gold crown on its head, symbolising expanded or spiritual consciousness arising from the same energy as sexuality. Often a diadem, gem, or light is at its brow symbolising the possibility of expanded consciousness, or awareness of the eternal nature, and life in God, Christ is sometimes depicted as a crucified serpent. See: Reptile.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons