Annons

SEX drömtydning

Drömord

SEX (SIX) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Symbolen för detta är den dubbla triangeln, eller cirkel uppdelad i sex. Den representerar symmetri, enhet av ande och kropp, de synliga och osynliga. Det är harmoniskt förhållande mellan människa och Gud, ande och kropp, det eviga och övergående. Dess tecken är Jungfrun som uttrycker som hantverkare eller kritiker. Det är ett tecken på service och regler tarmen. Sjätte husregler hälsa. See: Numbers.

Orginaltext - engelska: The symbol of this is the double triangle, or circle divided in six. It represents symmetry, unity of spirit and body, the visible and invisible. It is the harmonious relationship between man and God, spirit and body, the eternal and the transitory. Its sign is Virgo which expresses as craftsman or critic. It is a sign of service and rules the intestines. The sixth house rules health. See: Numbers.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons