Annons

SKOR drömtydning

Drömord

SKOR (SHOES) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Dessa ofta koppling till ditt stående i livet, din roll eller situation. De kan särskilt peka på livskunskap du använder för att hantera grova platser i livet. Ta av skorna: Det kan visa att du lämnar mycket av dina tidigare livsstil och attityder bakom. Eller du kanske byta roll. Gå utan skor: Du får känslan av att livet är svårt pågår just nu, eller känner känslig för den yttre världen. Men det kan också betyda att du lämnar överensstämmelse och begränsningar bakom dig. See: Clothes

Orginaltext - engelska: These very often link with your standing in life, your role, or situation. They might particularly point to the life skills you use to deal with the rough places of life. Taking off shoes: This might show that you are leaving much of your past way of life and attitudes behind. Or you might be changing your role. Walking without shoes: You may be feeling that life is hard going at the moment, or be feeling sensitive to the external world. But it might also mean that you are leaving conformity and restraints behind you. See: Clothes


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons