Annons

HAJ drömtydning

Drömord

HAJ (SHARK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

En trickster, svindlare, eller önskan att bedra. Ett hot inifrån, t.ex. en önskan att slå eller skada någon som kommer eller kan förgöra oss, vår självaktning. Fruktan för döden, rädsla för det kollektiva omedvetna, eller förlorad självbehärskning i opersonliga hela eller alla, kraften i det omedvetna - så även dess protectiveness, någon som är haj eller skrupelfria.

Orginaltext - engelska: A trickster, swindler, or desire to swindle. A threat from within, such as a desire to hit or hurt someone that will or may destroy us, our self respect. Fear of death; fear of the collective unconscious, or loss of self in the impersonal Whole or All; the power of the unconscious - so also its protectiveness; someone who is a "shark" or unscrupulous.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons