Annons

SKUGGA drömtydning

Drömord

SKUGGA (SHADE/SHADOW) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Känslor av att vara i skuggan, eller skyms av någon annan. Det kan vara maka, make, eller föräldrar som får oss att må sämre, och i deras skugga. Vanligtvis är något står i vägen, i den meningen att de inte gör det möjligt för oss att se ljuset, eller få förståelse. En skugga är också en symbol för det omedvetna aktiviteter som ibland kontrollåtgärder. Så en skugga kan skildra inre känslor sällan uttrycks. En skugga också kan vara ett tecken på kommande händelser, skuggor från framtiden. Detta beror på att vi ofta ser någons skugga innan vi ser dem.

Orginaltext - engelska: Feelings of being in the shade, or obscured by somebody else. It may be wife, husband, or parents who make us feel inferior, and in their shadow. Usually something is standing in our way, in the sense of not enabling us to see the light, or gain understanding. A shadow is also a symbol for the unconscious activities that sometimes control actions. So a shadow can depict inner feelings seldom expressed. A shadow can also be a sign of coming events, the shadows cast from the future. This is because we often see someone?s shadow before we see them.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons