Annons

SEX drömtydning

Drömord

SEX (SEX) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Sexuella drömmar uttrycka vanligtvis dolda önskningar, som vi skulle vilja uttrycka sexuellt, eller problem inom detta område. Även kön symboliseras i många drömmar, där det verkar direkt visar att drömmaren kan lättare acceptera sin sexuella begär och ont. Vad är då viktigt att försöka förstå vad inställningen eller drama sexuella inslag förekommer i. Våra psykologisk och sexuell natur, som vår fysiska, aldrig stå stilla i utvecklingen om inte en smärta eller problem frysa dem till en viss grad av mognad. Därför vår sexuella drömmar, även om vårt sexliv är tillfredsställande, visa oss vad tillväxt, vilka nya utmaningar, har uppnåtts.

Orginaltext - engelska: Sexual dreams usually express hidden desires; the way we would like to express sexually, or problems in this area. Although sex is symbolised in many dreams, where it appears directly it shows that the dreamer is able to more easily accept their sexual urges and hurts. What is then important is to attempt an understanding of what setting or drama the sexual element occur in. Our psychological and sexual nature, like our physical, never stand still in development unless a pain or problem freeze them at a particular level of maturity. Therefore, our sexual dreams, even if our sex life is satisfactory, show us what growth, what new challenge, is being met.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons