Annons

SJU drömtydning

Drömord

SJU (SEVEN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Symbolen för sju är triangeln ovanför torget. Det gäller de cykliska tidsuttryck i kosmos och i mans liv. Det är ett yttre uttryck för en inre andlig princip. Således sju barn förlorar sina mjölktänder, vid fjorton års ålder utvecklar sexualitet, vid tjugo-en förstorar fakulteter ovikta i tonåren, vid tjugo-eight stabiliserar dem etc. Det sägs vara sju chakran, eller centrum i mans kropp , som är fokus i den andliga krafter som verkar på hans kropp och själ. Dessa är uttryck för olika nivåer av medvetande och olika krafter eller principer, såsom tillväxt, reproduktion, och känsel. Således representerar påverkan på den fysiska, den osynliga rytmer i människan, den kosmiska tangentbordet av harmoniska vibrationer eller energier. Zodiakalljuset tecken är Vågen manager. It rules njurarna, och den sjunde reglerna huset äktenskap. Sju är antalet inletts, och det finns sju färger i spektrumet, sju noteringar i musik. See: Numbers.

Orginaltext - engelska: The symbol of seven is the Triangle above the square. It relates to the cyclic expressions of time in the cosmos and in man?s life. It is an outer expression of an inner spiritual principle. Thus at seven a child loses its milk teeth, at fourteen develops sexuality, at twenty-one enlarges the faculties unfolded in the teens, at twenty-eight stabilises them etc. There are said to be seven chakras, or centres within man?s body, which are foci of the spiritual forces acting on his body and soul. These are expressions of different levels of consciousness, and different forces or principles, such as growth, reproduction, and sensation. Thus it represents the influence upon the physical, of the invisible rhythms within man, the cosmic keyboard of harmonic vibrations or energies. The zodiacal sign is Libra the manager. It rules the kidneys, and the seventh house rules marriage. Seven is the number of initiation, and there are seven colours in the spectrum, seven notes in music. See: Numbers.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons