Annons

SÄL drömtydning

Drömord

SÄL (SEAL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Liksom i havet, inre energi, stigande inom. Ett sigill är ett förtroende, säkerhet eller löfte, ett tecken på integritet, som vi kan missbrukas eller användas som drivmedel. Den skildrar utvecklingen i ditt medvetna liv i dina djupaste instinkter och energier liv - i östra terminologi kundalini. Som tätning kan komma ur vattnet helt och lever på land, är tätningen ibland används för att representera framväxten från moderlivet och nöjen eller svårigheter i livet som "landlevande djur" fysiskt oberoende av vår mor. Detta gäller särskilt om det är en baby säl. Annars möjliga betydelser är ungefär samma som delfiner. Se: Dolphin.

Orginaltext - engelska: As in sea, the inner energies, rising within. A seal is a trust, a security or promise, a sign of integrity, which we can abuse or use as a power. It depicts the emergence into your conscious life of your deepest instincts and life energies - in Eastern terminology the kundalini. As the seal can emerge from the water entirely and live on land, the seal is sometimes used to represent the emergence from the womb and the pleasures or difficulties of life as a "land animal" physically independent of our mother. This is especially so if it is a baby seal. Otherwise the possible meanings are much the same as dolphin. See: Dolphin.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons