Annons

SAX drömtydning

Drömord

SAX (SCISSORS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Cutting kommentarer, cynism, skarpa tunga, ilska eller hat, och när vi skär upp någon. Ibland förekommer i drömmar om kastrering, där föräldrarnas aggressivitet har avbröt utvecklingen av barnets framväxande manlighet eller kvinnlighet. Det kan också finnas ett samband med styckning av kontakter med föräldrar eller personer som du känslomässigt eller ekonomiskt beroende. Se: Kastrering.

Orginaltext - engelska: Cutting remarks, cynicism, sharp tongue, anger or hate, and when we cut someone up. Sometimes appears in dreams of castration, where parental aggressiveness has cut off the development of the child?s emerging manhood or womanhood. There might also be a link with the cutting of links with parents or people whom you emotionally or economically depend upon. See: Castration.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons