Annons

SATAN drömtydning

Drömord

SATAN (SATAN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Kraften i materiella värden i livet. De saker i livet som vi inte kan kontrollera, såsom vrede, sex önskningar, ambitioner, rädsla, bekymmer, etc. De saker som leder oss i strid med medfödda natur. Steiner har skildrat dessa krafter som dubbel och kallar dem Lucifer och Ahriman. Lucifer är makt egoistiska begär, stolthet, ser efter själv först. Mitt arbete, min religion, min tro är bättre än din! Alla dessa själviska egenskaper leda till inre konflikter, konflikter i världen, och är utförda av Lucifer. Ahriman beskrivs som makt okunnighet, av förnuft utan att känna värderingar, torr intellektualism, tyngdpunkten på materialism och en vetenskap som leder till brist på mål, bristande kontakt med hela livet, en utbildning som är full av fakta, men utan någon vishet eller insikt, som inte utvecklar makt intuition. See: Devil; Obsession, Demon.

Orginaltext - engelska: The power of material values in life. The things in life we cannot control, such as anger, sex desires, ambitions, fear, worries, etc. Those things that lead us contrary to the innate nature. Steiner has depicted these forces as dual, calling them Lucifer and Ahriman. Lucifer is the power of egoistic desires, pride, looking after self first. My work, my religion, my beliefs, are better than yours! All these selfish traits lead to inner conflict, conflict in the world, and are the work of Lucifer. Ahriman is described as the power of ignorance, of reason without feeling values, of dry intellectualism, the emphasis of materialism and a science that leads to lack of aim, lack of contact with all life; an education that is full of facts, but without any wisdom or insight, that does not develop the power of intuition. See: Devil; Obsession; Demon.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons