Annons

STEN drömtydning

Drömord

STEN (ROCK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Soliditet, styrka, stiftelse, ståndaktighet inför stormar, problem, känslor. Stenen har ofta symboliseras säkerhet, skydd i den fysiska eller sociala nivå. Vara en egenskap det representerar stelhet eller är oberörd, med tanke på motstånd. Invärtes det betyder tro som kan se dig genom turbulensen. Mentalt det är förmågan att förstå, och inte flyttas. Om berget är skulpterad på något sätt visar vad du har gjort med ditt liv som kommer att pågå i tiden, vad har imponerat sig själv efter evigheten. Stenar eller stenar är närmaste materialet vi måste evighet. De stack upp ur djupet av jorden. Så upprätt kolumner de ofta används som fallossymboler. De är placerade på gravar, symbolisk andens outlasting det ruttnande kött. Som symboler för evigheten de används för att markera platser där heliga erfarenheter har hänt, eller när en person kontaktade gudomliga. I tempel en sten var det ursprungliga altaret, eller kontakt med evigheten, då man offrade eller upphör själv.

Orginaltext - engelska: Solidity, strength, foundation, steadfastness in the face of storms, problems, emotions. The rock has often symbolised security, refuge and protection on the physical or social level. As a characteristic it represents rigidity or being unmoved in face of opposition. Inwardly it signifies faith that can see you through turmoil. Mentally it represents the ability to understand, and not be moved. If the rock is sculpted in any way it shows what you have done with your life that will last through time, what has impressed itself upon eternity. Rocks or stones are the nearest material thing we have to eternity. They thrust up from the deeps of the earth. As upright columns they are often used as phallic symbols. They are placed upon graves, symbolical of the spirit outlasting the decaying flesh. As symbols of eternity they are used to mark places where holy experiences have happened, or where a person contacted the divine. In temples a rock was the original altar, or contact with eternity, upon which you sacrificed or surrendered yourself.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons