Annons

HÖGER drömtydning

Drömord

HÖGER (RIGHT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Om du är högerhänt, höger fot, arm, ben, ögon, öron, alla symboliserar medveten attribut i motsats till medvetslös. Kan tyda också rätt i motsats till fel. För dem som är högerhänta, är den högra den aktiva, kreativa, dynamiska hand. Den vänstra är den passiva, stödjande, eller kvinnlig hjälpande hand. När vi slår en spik i går högra arbetet medan den vänstra håller på spiken, och så vidare. Så det tyder i höger sida av kroppen, den aktiva, medvetna, utåtriktad och manliga aspekt av själv. See: Vänster, vänster-höger balans.

Orginaltext - engelska: If you are right handed, the right foot, arm, leg, eye, ear, all symbolise conscious attributes as opposed to unconscious. May also suggest right as opposed to wrong. For those who are right handed, the right hand is the active, creative, dynamic hand. The left is the passive, supporting, or female helping hand. When we knock a nail in, the right hand does the work while the left holds the nail, and so on. So it suggests, in the right side of our body, the active, conscious, extroverted and male aspect of self. See: Left; left-right balance.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons