Annons

RÄDDA / RÄDDAS drömtydning

Drömord

RÄDDA / RÄDDAS (RESCUE/RESCUED/RESCUING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett ingrepp eller åtgärder som har lett till en radikal förändring av dig själv, möjligen från verkliga psykiska eller fysiska svårigheter. Det är värt att definiera vad som fram förändringen, så att du kan använda den i framtiden. Rädda någon annan, eller ett djur: Detta är en åtgärd du vidtar för att bevara något viktigt inom sig själv från att förstöras av Gemensamma innehas attityder och levnadssätt. Till exempel en känsla av förundran och kreativitet kan förstöras eller "drunkna" av materialistiska eller cynisk synpunkter.

Orginaltext - engelska: An intervention or action that has brought about a radical change in yourself, possibly from real psychological or even physical difficulty. It is worth defining what brought about the change, so you can use it in the future. Rescuing someone else, or an animal: This is an action you take to preserve something important inside yourself from being destroyed by common held attitudes or ways of life. For instance a sense of wonder and creativity can be destroyed or "drowned" by materialistic or cynical viewpoints.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons