Annons

TÄVLING drömtydning

Drömord

TÄVLING (RACE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Känslor av konkurrenskraft, frågor om kapacitet, värdighet, framgång och misslyckande, eller rädsla för att förlora eller blir sämre. Det kan också visa din resa genom livet, ditt deltagande i den mänskliga rasen, och hur du känner att du har utfört. Vad du gör i loppet, hur du mår, kan visa vad man lägger in i ditt liv och kreativitet. Racing bil eller cykel: Competitive drive, sexuell energi, mod. Köra lopp: utöva själv, uttrycka dig, kamp eller tävling i livet, som deltar eller är inblandade, under ditt liv. Mållinjen: Ditt mål, eller ett mål som du siktar på eller nått, kanske som en punkt i ditt liv. Uppnå något i livet, till exempel att uppnå förtroende och slutet av livet.

Orginaltext - engelska: Feelings of competitiveness, questions of capability, worthiness, success and failure, or fear of losing or being inferior. It can also show your passage through life, your participation in the human race, and how you feel you have performed. What you do in the race, how you feel, may show what you put into your life and creativity. Racing car or bike: Competitive drive; sexual energy; daring. Running the race: Exerting yourself; expressing yourself; the struggle or contest of life; participating or being involved; the course of your life. The finishing line: Your goal, or a goal you are aiming for or have reached, perhaps like a point in your life. Achievement of something in life, for instance achieving confidence; the end of life.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons