Annons

PSYKOANALYS drömtydning

Drömord

PSYKOANALYS (PSYCHOANALYSIS/PSYCHOANALYST) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Används ofta som en dröm symbol för ditt försök att förstå sig själva, att frigöra själv från problem, att hitta böcker sanna väsen. I dessa drömmar analysföretaget vanligtvis föreställer din styrka eller karaktär som utövades på de problem du försöker lösa. Om du genomgår behandling, kan den representera den dynamik och den personliga svar du känner dig om vad som händer. Psykoanalytikern representerar den del av dig själv åstadkomma förändring, mental och emotionell tillväxt, insikt. Det kan också användas som en symbol för en rädsla för psykisk sjukdom, eller de svårigheter du erfarenhet av att möta irrationella del av dig själv. Se: Analyst; Guru.

Orginaltext - engelska: Often used as a dream symbol of your attempts to understand self, to release self from problems, to find one?s true being. In these dreams the analyst usually depicts your strength or character brought to bear on the difficulties you are trying to redeem. If you are undergoing therapy, it can represent the dynamics and the personal responses you are feeling about what is happening. The psychoanalyst represents the part of yourself effecting change, mental and emotional growth, insight. It may also be used as a symbol of a fear of mental illness, or the difficulties you experience in meeting the irrational part of yourself. See: Analyst; Guru.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons