Annons

LEKER / SPELAR drömtydning

Drömord

LEKER / SPELAR (PLAYING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta beror på vad spelet är, och vad du gör eller upplever i det. Det enorma antal idiom kring ordet "lek" visa de många möjligheter av symbolen i drömmen - spelar in, fair play, bedrägeri, göra en pjäs för, göra spel, spela en roll, spela med, spela at; spela katt och råtta, spela död / possum, tona ned, spelas ut, spela rent, spela falskt, vinna tid, spela svårfångad, det lugnt, spela någon roll i det, lek med ord, spela safe; spelar folk mot varandra, spela något ned, spela på, spela upp, spela på en svaghet / rädsla, spela upp till någon, läget, spela någon på sitt eget spel, barn "leker, spela boll med , spela efter gehör, spela snabbt och löst, spela krusbär, spela hårt åt, spela glada helvetet, spela i deras händer, spelar dem ace, spela sådana kort rätt, spela andra fiolen, spela dum, spela, spela vit man, spela för galleriet, leka med eld, två kan spela på det spelet.

Orginaltext - engelska: This depends what the game is, and what you are doing or experiencing in it. The tremendous number of idioms around the word "play" show the many possibilities of the symbol in dreams - Come into play; fair play; foul play; make a play for; make play of; play a part in; play along with; play at; play cat and mouse; play dead/possum; play down; played out; play fair; play false; play for time; play hard to get; play it cool; play no part in it; play on words; play safe; play people off against each other; play something down; play the field; play up; play upon a weakness/fear; play up to someone; the state of play; play somebody at their own game; child"s play; play ball with; play it by ear; play fast and loose; play gooseberry; play havoc with; play merry hell; play into their hands; play ones ace; play ones cards right; play second fiddle; play the fool; play the game; play the white man; play to the gallery; play with fire; two can play at that game.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons