Annons

PIPA drömtydning

Drömord

PIPA (PIPE/TUBE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Pipes ibland utgör anslutningar, passagen av känslor och inflytande mellan människor. En stor pipa skulle skildra en svår väg ur en situation, eller enorma sociala kontakter. Crawling genom ett rör antyder känslor eller rädsla för att bli innestängd, fångade, eller i det smala sundet, eller svåra förhållanden inom eller i det yttre livet. Får företräda även födelse, antingen symboliskt eller som minnen i form av intensiva känslor. Avlopps-pipe: Grupp medvetslös, de negativa känslorna i samhället.

Orginaltext - engelska: Pipes sometimes represent connections, the passage of feelings or influence between people. A large pipe might depict a difficult way out of a situation, or immense social connections. Crawling through a pipe suggests feelings or fears of being hemmed in, trapped, or in the narrow straits, or difficult circumstances within or in outer life. May also represent birth, either symbolically, or as memories in the form of intense feelings. Sewage pipe: Group unconscious, the negative feelings of society.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons