Annons

VÄG drömtydning

Drömord

VÄG (PATH) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Din riktning i livet, idéer eller önskemål som styr riktningen. Om vi älskar att ta hand om andra, kan dessa känslor direkt oss på vägen av healing, omvårdnad, medicinsk praxis. Stigen symboliserar därför den riktning som din dominerande känslor. Att förlora vägen, eller gå av vägen, är att förlora kontakten med, blir förvirrad över eller ignorera ditt inre tendens, eller missa att se signaler eller tecken i din omgivning att föreslå en förändring i riktning. En välanvänd stig tyder på en väl etablerad eller vanliga sätt att göra något, hur andra människor gör det, så efter normen. Stigen har använts som en religiös symbol för tusentals år, och här innebär i vilken riktning din personliga tillväxt mot helheten tar dig. Det är vägen erfarenhet du beträder medvetandet, eller pre-medvetande, förlorade i naturkrafterna och instinkt, till frigörelse och individualisering av själv på ett medvetet förverkligande av din inneboende väsen, på alla nivåer. Så den vägen kan bara säga - ditt liv resa.

Orginaltext - engelska: Your direction in life; the ideas or aspirations that govern direction. If we love caring for others, these feelings may direct us along the path of healing, nursing, medical practice. The path therefore symbolises the direction indicated by your predominant feelings. To lose the way, or go off the path, is to lose contact with, become confused over, or ignore your inner tendency, or to miss seeing the cues or signs in your environment that suggest a change in direction. A well worn path suggests a well established or habitual way of doing something; the way other people do it, so following the norm. The path has been used as a religious symbol for thousands of years, and here means the direction in which your personal growth toward wholeness takes you. It is the path of experience you tread from unconsciousness, or pre-consciousness, lost in the forces of nature and instinct, to liberation and individualisation of self in a conscious realisation of your innate being, at all its levels. So the path can simply say - your life journey.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons