Annons

PARASIT drömtydning

Drömord

PARASIT (PARASITE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Rädslor, tankar och känslor som minskar känslan av välbefinnande. Ett fall är känt för författaren, där medan du kopplar av, en man såg en mörk och skrämmande form lämna regionen i hans hjärta. Mannen hade drabbats av en sjukdom, och nu kände en rädsla för svaghet om hjärtat. Den mörka formen var ett uttryck för denna rädsla, som tappat sin energi som en parasit kan. Dessa kan förekomma i drömmar som en demon eller mara, och representera vår egen fruktan, rädsla, tankar och begär ut harmoni med vår andliga energi. Vi ger omedvetet en form för sådana subjektiva känslor som ångest att göra den mer begriplig för vår medvetna resonemang fakulteter. Oftast har vi inte kan tro vad effekt ångest, ofta knappt kände medvetet, gör.

Orginaltext - engelska: Fears, thoughts and feelings that diminish a sense of well being. A case is known to the author, where while relaxing, a man saw a dark and frightening shape leave the region of his heart. The man had suffered an illness, and now felt a fear of weakness concerning the heart. The dark shape was an embodiment of this fear, which sapped his energies as a parasite might. These can appear in dreams as a demon or incubus, and represent our own terrors, fears, thoughts and desires out of harmony with our spiritual energy. We unconsciously give a shape to such subjective feelings as anxiety to make it more understandable to our conscious reasoning faculties. Most often we might not believe what effect anxiety, often barely sensed consciously, is doing.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons