Annons

PAPPER drömtydning

Drömord

PAPPER (PAPER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Möjligheter, kommunikation, idéer, egna uttryck. Om skriven på, Förbindelser med det förflutna, med andra människor "s idéer och vill, om skriftliga uttalanden. Memories. Papper kan också föreslå något värdelöst. Ibland ordet" papper "används när man hänvisar till ett projekt eller en uppsats, så kan koppling till college, prov eller arbete. Papper kan användas som en container, så kunde föreslå innehåll, något du har klarats av inom dig. Specialpapper t.ex. jul omslagspapper, eller papper med en svart kant, uppenbarligen ansluter med speciella evenemang det används för. See: Newspaper.

Orginaltext - engelska: Possibilities, communication, ideas, self expression. If written on; Connections with the past, with other people"s ideas and wants, if written by them. Memories. Paper can also suggest something valueless. Sometimes the word "paper" is used when referring to a project or essay, so might link with college, exams or work. Paper might be used as a container, so could suggest contents, something you have wrapped up inside you. Special paper such as Christmas wrapping paper, or paper with a black edge, obviously connects with the special events it is used for. See: Newspaper.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons