Annons

FÖRÄLDRALÖS drömtydning

Drömord

FÖRÄLDRALÖS (ORPHAN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Rädsla eller en känsla av att vara oälskad. Känslan av att vara missförstådd, osäker eller hemlösa, antingen i minnet eller organ. Kan representera känslan av att vara förlorad, eller föräldralösa mitt i livet. . Ibland detta speglar svåra händelser i din barndom, vilket leder till att du känner övergivna eller oönskade. Om så det finns ofta ett samband med känslor av samhörighet - om du känner att du tillhör någon, eller någon tillhör, eller egentligen kopplingar, du.

Orginaltext - engelska: Fear of, or feelings about being unloved. Feeling of being misunderstood, insecure or homeless, either in mind or body. May represent the feeling of being lost, or parentless in the midst of life. . Sometimes this reflects difficult events in your childhood, leading to you feeling abandoned or unwanted. If so there is often a link with feelings of belonging - whether you feel you belong to anyone, or anyone belongs to, or really links with, you.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons