Annons

OPIUM drömtydning

Drömord

OPIUM (OPIUM) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Används ofta för att beskriva ett försök att dölja svagheter genom idealism, romantik, religion. Det kan symbolisera något sätt genom vilket vi döljer rädslor, brister, oförmåga att möta livet, oförmåga att komma till rätta med livet.

Orginaltext - engelska: Is often used to describe an attempt to hide weaknesses by idealism, romanticism, religion. It can symbolise any means by which we hide fears, failings, inability to face life, inability to come to terms with life.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons