Annons

ETT drömtydning

Drömord

ETT (ONE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

En är den första siffran och är odelbar. Den symboliserar dig själv som en individ, en början. den första manifestationen, något som är så grundläggande och elementära den inte kan delas. Den representerar den himmelske Fadern, den manliga, manlighet, makt. Man kan dela in ett valfritt antal lämnar detta nummer oförändrad. Det symboliserar därför makt ande att träda i allt och ändå inte ändra sitt yttre manifestation, eftersom all manifestation har uppstått ur en. Det är, även om varje uttryck kan vara annorlunda i yttre form men man kan gå in var och inte ändra den. Således hundra dividerat med ett är fortfarande ett hundratal. Man står för det astrologiska tecken Väduren, och representerar personlighet, ego eller känsla av individualitet, banbrytande förmågor, och huvudet. Det kan också innebära längd eller höjd. Även om det är ett udda nummer, och därför maskulin, är det ibland visas som hermafroditer tack vare sin förmåga att gå in på alla. See: Numbers.

Orginaltext - engelska: One is the first number and is indivisible. It symbolises yourself as an individual, a beginning. the first manifestation, something that is so basic and fundamental it cannot be divided. It represents the heavenly Father, the male, masculinity, power. One can divide into any number leaving that number unchanged. It therefore symbolises the power of spirit to enter into all things and yet not change their outer manifestation, as all manifestation has arisen from the one. That is, although each manifestation may be different in outer form yet one can enter each and not change it. Thus a hundred divided by one is still a hundred. One stands for the astrological sign Aries, and represents personality, ego or sense of individuality, pioneering abilities, and the head. It can also mean length or height. Although it is an odd number, and therefore masculine, it is sometimes shown as hermaphroditic due to its ability to go into all. See: Numbers.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons