Annons

EK drömtydning

Drömord

EK (OAK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Styrka, uthållighet, mightiness, skydd, skydd, härdighet, fruktbarhet. Fortsatt inför svårigheter, eller befinner sig i svårigheter. Detta har förmodligen uppstått från några av de hårda klimat ekarna växa i, som på stenig havsklippor. Många översätta eller tolka Jesu kors som ett träd. Konstnärer har ibland skildrat Jesus spikades upp på ett träd. Ofta är detta ek, som symboliserar kraften i det fysiska livet, kraften bakom materiella skapelsen. Se: Acorn, Cross, Tree.

Orginaltext - engelska: Strength, perseverance, mightiness, sheltering, protection, hardiness, fruitfulness. Continuance in the face of difficulties, or facing of hardship. This has probably arisen from some of the harsh climates oaks grow in, like on rocky sea cliffs. Many people translate or understand the cross of Jesus to be a tree. Artists have sometimes depicted Jesus nailed to a tree. Often, this is the oak, which symbolises the power of physical life, the power behind material creation. See: Acorn, Cross, Tree.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons