Annons

LERA drömtydning

Drömord

LERA (MUD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

I vissa drömmar, som i en lerig väg eller träsk, är leran bara försenar aspekt av din tvekan och rädsla. I andra drömmar, människor söker hjälp, eller gräva i leran, som representerar den utrensning av känslor som orsakas av yttre omständigheter, att titta genom erfarenhet eller dynga av ditt liv för sina skatter, för ofta en blomma eller smycke kan hittas i lera. Det är i första ämnet eller livsenergi, sensualitet, även blod. Lera är som lera, är det ett ämne som kan formas, och så får presentera idén om dina grundläggande minnen och känslor som formades. Lera kan också symbolisera healing, eftersom den innehåller alla de delar av det förflutna, som vi behöver för fullständighet.

Orginaltext - engelska: In some dreams, as in a muddy road, or swamp, the mud is simply the retarding aspect of your hesitations and fears. In other dreams, people search through, or dig in the mud, which represents the cleansing of emotions caused by outer circumstances, the looking through the experience or muck of your life for its treasure, for often a flower or jewel may be found in the mud. IT is the primordial substance or life energy, sensuality, even blood. Mud is like clay, it is a substance that can be moulded, and so may present the idea of your basic memories and emotions that were shaped. Mud may also symbolise healing, as it contains all the elements of the past, which we need for completeness.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons