Annons

FLYTTA / FLYTTAR / FLYTTAT drömtydning

Drömord

FLYTTA / FLYTTAR / FLYTTAT (MOVE/MOVEMENT/MOVING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Kvaliteten på dina rörelser i drömmen visar meddelandet. Agility: Coping väl med ettor situation, anpassningsförmåga, mental snabbhet. Livet är alltid ett uttryck för energi. I dina drömmar allt som rör sig eller flöden, såsom eld eller vatten, visar hur du uttrycker din egen energi. Dina drömmar kommer att visa om du blockerar dig själv, uttrycka dina potentiella, rikta din energi, eller fruktar det. Kanske du även skapa något med det bortom dig själv. Lätt flytande rörelse: Self acceptans och därmed lätt att uttrycka sig, känsla i harmoni med känslor och sexualitet. Fastna, oförmögen att röra sig: Ofta hålls tillbaka av ångest eller oro, såsom rädsla för att misslyckas.

Orginaltext - engelska: The quality of your movement in the dream shows the message. Agility: Coping well with ones situation; adaptability; mental quickness. Life is always an expression of energy. In your dreams anything that moves or flows, such as flames or water, illustrates how you are expressing your own energy. Your dreams will show whether you are blocking yourself, expressing your potential, directing your energy, or fearing it. Perhaps you are even creating something with it beyond yourself. Easy flowing movement: Self acceptance and thus easy expression of oneself; feeling in harmony with emotions and sexuality. Getting stuck, unable to move: Often being held back by anxiety or fears, such as fear of failure.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons