Annons

MUN drömtydning

Drömord

MUN (MOUTH) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Drömmer du om munnen kan föreslå något att göra med glädje eller tillfredsställelse. Nöje område, vår längtan, sexuell njutning. Munnen är också kvaliteten på de saker du säger, bokstavligen det som kommer ur din mun i ord. Att inte kunna öppna munnen skulle föreslå att du ångrar att ha sagt vissa saker, och måste hålla tungan. Vi kan också bita av mer än vi kan tugga på, bli bombastisk, har en stor mun, eller har en mun som en kloak. Dra något ur munnen: Trying klar känslor eller attityder inte till uttryck. Se: Chew.

Orginaltext - engelska: Dreaming of the mouth may suggest something to do with pleasure or gratification. Pleasure area; our hungers, sexual pleasure. The mouth also represents the quality of the things you say, literally what comes out of your mouth in words. Not being able to open your mouth could suggest that you regret having said certain things, and need to hold your tongue. We can also bite off more than we can chew, be mouthy, have a big mouth, or have a mouth like a sewer. Pulling something out of mouth: Trying clear emotions or attitudes not properly expressed. See: Chew.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons