Annons

MUS drömtydning

Drömord

MUS (MOUSE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Små irritationer eller oro. Verksamheterna inom dig själv, eller omedveten, sällan, och om märke, som tros vara för liten eller obetydlig för att fråga. Känslor gnaga bort på dig. Könsorganen. Blyghet eller rädsla, beroende på era reaktioner på möss. Se andra inträde på musen.

Orginaltext - engelska: Small irritations or anxieties. The activities within yourself, or unconscious, seldom seen, and if noticed, thought to be too small or insignificant to matter. Feelings that gnaw away at you. The sexual organs. Timidity or fear, depending on your reactions to mice. See other entry on mouse.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons