Annons

BERG drömtydning

Drömord

BERG (MOUNTAIN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Bestiga ett berg uppnår utsikt över stor yta, men vi håller våra fötter på marken. Detta innebär en verklig personlig bedrift av ett bredare perspektiv av vem du är, vad du gör, och vad världen handlar om. Det visar också inför problem och lösa dem med mod och färdigheter. Detta vidare perspektiv är inte vunnit lätt, men det kan konfrontera dig med ett perspektivskifte som du kanske känner att du kommer att förlora mycket av sin livssituation du vet. Du rör något som är bortom motsatserna, och som tycks innebära förlust av dig själv som du är. Men denna skenbara hot är endast baserad på rädsla, inte verkligheten. Du får behöver du inte förlora något som är värdefullt.

Orginaltext - engelska: Climbing a mountain achieves a view of great expanse, but we keep our feet on the ground. This means a real personal achievement of a wider perspective of who you are, what you are doing, and what the world is about. It also shows you facing problems and overcoming them with courage and skills. This wider perspective is not gained easily, But it may confront you with such a shift in perspective that you might feel you will lose much of your way of life you now know. You touch something that is beyond the opposites, and that appears to mean the loss of yourself as you are. But this apparent threat is only based on fears, not reality. You gain, you do not lose anything that is valuable.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons