Annons

MUNK drömtydning

Drömord

MUNK (MONK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Andlig visdom. Önskar att lämna världen. Influenser av religiösa läror i det omedvetna. Vissa människor kan ha fått lära sig en fruktan för helvetet och evig brinnande och liknande fasor. Så munk eller präst kan därför representera inflytande i kyrkan "s läror. Munken kan sedan skildra den kamp du har med din sexlust, känslor av skuld och dina personliga vill i livet.

Orginaltext - engelska: Spiritual wisdom. Desires to leave the world. Influences of religious teachings in the unconscious. Some people may have been taught a dread of hell and perpetual burning, and similar terrors. So the monk or priest may therefore represent the influences of the church"s teachings. The monk may then depict the struggles you have with your sexual drive, feelings of guilt, and your personal wants in life.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons