Annons

GRUVA / GRUVDRIFT drömtydning

Drömord

GRUVA / GRUVDRIFT (MINES/MINING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

De sju dvärgarna i Snövit arbetade i en gruva. Den representerar det omedvetna fysiska och mentala aktiviteter. Gruvan skulle uppvisa dessa verksamheter, eller åtminstone din gräva i dina erfarenheter, minnen, djupare nivåer av medvetande, att ta upp skatt och värdefulla resurser begravda inom. Tomt mine: Dessa utgör reaktioner på er som har satts på plats i det förflutna, och kan utlösas av nuvarande händelser. Till exempel kan en person har lidit en ögonskada i det avlägsna förflutna, skapar vissa synförlust. I nuet, om någon lägger saker i närheten av hans ansikte, eller träffar hans ansikte, en automatisk våldsam reaktion inträffar. Denna typ av svar kan symboliseras av en mina, eller gruvor. De kan representera något som införts i det förflutna som nu släpps ut som starka känslor eller emotionella explosioner.

Orginaltext - engelska: The seven dwarfs of Snow White worked in a mine. It represents the unconscious physical and mental activities. The mine might be showing these activities, or at least your digging within your experiences, memories, deeper levels of consciousness, to bring up the treasure and valuable resources buried within. Land mine: These represent reactions in you that have been set in place in the past, and can be triggered by present events. For instance, A person may have sustained an eye injury in the distant past, causing some loss of sight. In the present, if anyone puts things near his face, or hits his face, an automatic violent response occurs. This type of response can be symbolised by a mine, or mines. They can represent anything put in place in the past that now is released as powerful emotions or emotional explosions.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons