Annons

KÖTT drömtydning

Drömord

KÖTT (MEAT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vi säger ofta en mans kött är en annan mans gift. Här är vad du gillar och ogillar, egenskaper, erfarenheter av livet. Kött är också sexuella eller fysiska erfarenhet, fysisk styrka, skicklighet. Att ta del av kött är att ta del av erfarenheter av kroppen, eller värden material.

Orginaltext - engelska: We often say, one man?s meat is another man?s poison. Here it represents your likes and dislikes, the characteristics, the experiences of life. Meat also represents sexual or physical experience, physical strength, prowess. To partake of meat is to partake of experience of the body, or material values.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons