Annons

LABYRINT drömtydning

Drömord

LABYRINT (MAZE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta skildrar ofta ett virrvarr av tankar och känslor, uppmanar de stridande och yttranden, svårigheten att hitta din väg genom massan av skenbart irrationella känslor och bilder som uppstår inom, eller de olika åsikter och auktoritativa informationskällor utanför. Detta område av själv är ibland ett område med skenbart kaos. Den behöver något annat stadium av dig än det rationella förnuftet, till intuitiv förmåga, guida dig igenom. Ibland måste du erkänna att du är vilse och behöver hjälp. Ibland: Den omvägar och ofta förvirrande väg du tar till större mognad. I denna mening labyrinten utgör ett försök att hitta din väg genom medvetna tankar, åsikter och tvivel, en upplevelse av din grundläggande natur. Vid mitten av labyrinten Men istället för en skatt kan du hitta tomhet. Vad är i centrum - du är - egentligen - det omedvetna.

Orginaltext - engelska: This often portrays the confusion of ideas and feelings, the conflicting urges and opinions, the difficulty in finding your way through the mass of apparently irrational emotions and images arising from within, or the variety of opinions and authoritative sources of information outside. This area of self is sometimes an area of seeming chaos. It needs some other level of yourself than the rational mind, the intuitive faculty, to guide you through. Sometimes you need to admit you are lost and need help. Occasionally: The circuitous and often confusing route you take to greater maturity. In this sense the maze represent an attempt to find your way through conscious thoughts, opinions and doubts, to an experience of your fundamental nature. At the centre of the maze however, instead of a treasure you may find emptiness. What is at the centre - you are - reality - the unconscious.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons