Annons

KÄRR / SUMPMARK drömtydning

Drömord

KÄRR / SUMPMARK (MARSH/SWAMP) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Symboliserar alla känslor som tenderar att mosse ner dig, hålla dig tillbaka, eller retard dig. Eller du kanske ha fastnat i material känslomässiga värden som inte hjälper dina framsteg. Ibland träsket används för att representera det rådande förhållandet mellan mor och barn, eller ibland, fast inte så ofta, mellan far och barn. Träsket här är svårigheten kände bryta sig loss från föräldrakontroll, den känslomässiga grepp om dig, och de band av säkerhet och skydd. Eller svårigheterna i att bli riktiga individer. Träsket kan visa känslor av förtvivlan av stor osäkerhet i ett förhållande.

Orginaltext - engelska: Symbolises any feelings that tend to bog you down, hold you back, or retard you. Or you may be stuck in material emotional values that are not helping your progress. Sometimes the swamp is used to represent the relationship existing between mother and child, or sometimes, though not so often, between father and child. The marsh here represents the difficulty felt in breaking away from parental control, the emotional hold over you, and the ties of security and protection. Or the difficulties faced in becoming real individuals. The swamp may show feelings of despair of great uncertainty in a relationship.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons