Annons

GIFTERMÅL drömtydning

Drömord

GIFTERMÅL (MARRIAGE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Önskan om, eller problem, äktenskap. Vad händer på bröllopet visar dina känslor, eller svårigheter att brottas med äktenskapet. Det kan därför klargöra känslor, svårigheter, omedvetna attityder. Men Glöm inte att drömmar ofta föreställer din rädsla, är de sällan förutsägelser. Så lär av drömmen att reda ut vad som bekymrar dig. Don "t använda dem besvära dig. Äktenskap förekommer i drömmar ofta för att symbolisera den sammanhållande i olika delar av ditt väsen. Till exempel män ofta försummar sin känsla av värderingar och leva i sitt intellekt, medan det för kvinnor är vice versa ofta är fallet. Sålunda Om en kvinna drömmer om att gifta sig med en människa kan representera förenar dessa två delar. Det representerar en ökning av sympati och förhållandet mellan olika delar av er som inte tidigare har väl närstående.

Orginaltext - engelska: Desire for, or problems in, marriage. What happens at the wedding shows your feelings about, or difficulties in facing, marriage. It can therefore clarify feelings, difficulties, unconscious attitudes. But please do remember that dreams often depict your fears, they are seldom predictions. So learn from the dream to sort out what is troubling you. Don"t use them to trouble yourself. Marriage appears in dreams often to symbolise the uniting of various parts of your being. For instance men often neglect their feeling values and live in their intellect, while for women vice versa is often the case. Thus, if a woman dreams of marrying a man it may represent the uniting of these two parts. It epitomises a growth of sympathy and relationship between parts of you that were previously not well related.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons