Annons

MAGNET drömtydning

Drömord

MAGNET (MAGNET) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Attraktionskraft. Motbjudande. Gillar och ogillar, fysiska eller charm personlighet, och det sätt på vilket de används. Makten är bosatta i kroppen, som kan användas för healing, eller känslomässiga psykisk inverkan på andra, som i hypnos, där en varelse har sådan inverkan på en annan att hans förslag genomförs i större eller mindre grad. Detta är anledningen hypnos kallades ofta magnetism. Kristus är omtalad som den magnet som lockar och inlöses.

Orginaltext - engelska: Attractiveness. Repulsiveness. Likes and dislikes, physical or personality charms, and the way in which they are used. The power resident in the body, that can be used for healing, or emotional psychic impact upon others; as in hypnosis, where one being has such an impact upon another that his suggestions are carried out to a greater or lesser degree. This is why hypnosis was often called magnetism. Christ is spoken of as the magnet that attracts and redeems.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons